CÔNG TY TNHH XNK CÔNG NGHỆ THP

Vì sức khỏe người Việt
Hotline
0989.745.377 (0971.312.877)
khi trẻ cười 2
test 1
banner 3
banner 4
banner 5

Quy chế hoạt động

  2.370 Lượt xem

  Công ty đang hoạt động luôn luôn thay đổi. Kỹ thuật phát triển không ngừng, xu hướng thương mại toàn cầu, và nhiều yếu tố khác nhau làm cho môi trường hoạt động của Công ty ngày càng đa dạng, cạnh tranh hơn bao giờ hết.

. Chính vì vậy nhằm mục đích nâng cao tín hiệu và hiệu quả hoạt động của Công ty, Giám đốc 

CÔNG TY TNHH XNK CÔNG NGHỆ  ban hành hệ thống Quy chế tài chính của Công ty. Hệ thống Quy chế này bao gồm: 

Quy chế quản lý và sử dụng vốn

Quy hoạch quản lý và sử dụng tài sản của công ty

Quy chế quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh

Quy chế phân phối lợi nhuận và quản lý các quỹ

Kế hoạch tài chính, chế độ kế toán, hệ thống thống kê và kiểm toán

Giám đốc hoan nghênh những ý kiến ​​đóng góp của các cá nhân trong Công ty nhằm hoàn thiện hệ thống Quy chế.

- Các cá nhân nếu phạm vi định nghĩa trong Quy chế, theo phạm vi mức độ sẽ được giám đốc xử lý từ các nhà quản lý xử lý cho đến khi buộc phải hủy bỏ công việc.

Trong trường hợp Hệ thống Quy chế này có những sửa đổi cần thiết để phù hợp với điều kiện thực tế, Giám đốc sẽ có những quy định cụ thể và thông báo đến từng phòng ban của Công ty.