CÔNG TY TNHH XNK CÔNG NGHỆ THP

Vì sức khỏe người Việt
Hotline
0989.745.377 (0971.312.877)
khi trẻ cười 2
test 1
banner 3
banner 4
banner 5

Phụ gia thực phẩm

Tixosil

Liên hệ nhận báo giá

Ethyl Maltol

Liên hệ nhận báo giá

Vitamin E bột trộn

Liên hệ nhận báo giá

Vitamin B12

Liên hệ nhận báo giá

Vitamin B5

Liên hệ nhận báo giá

Vitamin B3 bột trộn

Liên hệ nhận báo giá

Vitamin B2

Liên hệ nhận báo giá

Vitamin B1

Liên hệ nhận báo giá

Vitamin A

Liên hệ nhận báo giá

Tinh Bột bắp ( Maize Starch)

Liên hệ nhận báo giá

Tinh Bột mì biến tính ( Sonish Starch )

Liên hệ nhận báo giá

Sunset Yelow (Màu cam)

Liên hệ nhận báo giá

Paprika (Đỏ ớt)

Liên hệ nhận báo giá

Brillent blue (Xanh dương)

Liên hệ nhận báo giá

Caramel (Nâu)

Liên hệ nhận báo giá

Apple Green (Xanh lá)

Liên hệ nhận báo giá

Brown HT (Nâu đen)

Liên hệ nhận báo giá

Tartrazine (Vàng chanh) (E102)

Liên hệ nhận báo giá

Ponceau 4R (Đỏ dâu)

Liên hệ nhận báo giá

Sodium Metabisulphite (E223 )

Liên hệ nhận báo giá

Calcium gluconate

Liên hệ nhận báo giá

STPP (Sodium Tripolyphosphate)

Liên hệ nhận báo giá

SHMP (Sodium Hexametaphosphate)

Liên hệ nhận báo giá

SORBITOL-SORBITOL LỎNG-SORBITOL LIQUID

Liên hệ nhận báo giá

L-Lysine

Liên hệ nhận báo giá

CAFFEIN ANHYDROUS

Liên hệ nhận báo giá

Inositol

Liên hệ nhận báo giá

Vitamin C

Liên hệ nhận báo giá

Guar Gum (E412)

Liên hệ nhận báo giá

Xanthan Gum (E415)

Liên hệ nhận báo giá

Sodium carboxymethyl cellulose (E466)

Liên hệ nhận báo giá

Malto Dextrin

Liên hệ nhận báo giá